روابط خوب نیروهای مسلح ایران و پاکستان شرایط نسبتا خوبی را برای امنیت مرزی ایجاد کرده استرئیس جمهور با تشکر از همکاری دولت و ارتش پاکستان در بهبود وضعیت امنیتی مرزهای دو کشور، گفت: روابط خوب نیروهای مسلح دو کشور شرایط و شرایط امنیتی نسبتا خوبی را برای دو کشور ایجاد کرده است. محدودیت ها.”

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با ندیم رضا رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان از همکاری دولت و ارتش پاکستان برای بهبود وضعیت امنیتی در مرزهای دو کشور تشکر کرد. دو کشور
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه حضور دو دهه ای نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان نتیجه ای جز کشتار و ویرانی برای کشور نداشته است، افزود: صلح و توسعه برای این کشور به ارمغان آورده است.
ندیم رضا در خصوص گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران گفت: به عنوان رئیس کمیته مشترک روسای ستاد ارتش پاکستان، همواره بر این باور بودم که ایران دوست نزدیک پاکستان است.