رهگذر؛ یادگاری باستانی برای آینده ای نامعلوم پس از ۵ میلیارد سال
۴۵ سال پیش، در ۲۰ آگوست ۱۹۷۷، یک فضاپیمای خارق العاده زمین را ترک کرد تا سفری بی نظیر را آغاز کند. وویجر ۲ باید برای اولین بار بیرون منظومه شمسی را از نزدیک به ما نشان دهد. مثل این بود که یک مگس به نیویورک بفرستید و از آنها بخواهید که پیش شما برگردند. وویجر ۱ ۱۶ روز پس از وویجر ۲ در ۵ سپتامبر به فضا پرتاب شد. هر یک از این ویجرها یک دیسک طلایی حاوی پیام ها، صداها، تصاویر و موسیقی از زمین دریافت کردند.