راوی اشوین پس اجتناب کرده اند بازنشستگی در راجستان رویالز تاریخچه IPL می تدریجی | ویدئو


لطفاً اجتناب کرده اند مرورگر کروم برای منتشر شده کننده ویدیوی قابل دسترس بیشترین استفاده را ببرید

راوی اشوین اولین شرکت کننده گذشته تاریخی IPL شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر تاکتیکی بازنشسته شد از راجستان رویالز سعی داشت اجتناب کرده اند فینال ورزشی شخصی در مخالفت با غول عظیم لاکنو نهایت استفاده را ببرد.