رابرت کلاری، آخرین ستاره سریال کمدی جنگ جهانی دوم در دهه ۱۹۶۰، قهرمانان هوگان، در سن ۹۶ سالگی درگذشت.قهرمانان هوگان، که در آن سربازان متفقین دلقک های خود را شکست می دهند، آدم ربایان ارتش آلمان، در اردوگاه اسرا، جنگ را صرفا برای خنده بازی کردند. کلاری، یک بازمانده از اردوگاه کار اجباری متولد فرانسه، در مستندی در سال ۱۹۸۵ درباره سال ها وحشت نازی ها صحبت کرد.