رئیس سازمان قهرمانان ورزش: در فوتبال به نخبگان جوان ایرانی توهین می شود


پارس جمشید ۱۴

مطابق با منوها ….
در سخنرانی جمعی از والیبالیست های جوان در سال ۱۳۷۷ ….
اما تیم های ما باید از سرمربی داخلی استفاده کنند…
همان! همان!
چسباندن برای کثیف شدن در جی جی و توجیهی برای گرفتن مربی داخلی برای تیم ملی ….