رئیس حکومت نظامی – بست نیوز


فرمانده ارتش میانمار روز جمعه گفت که شورای نظامی میانمار آماده مذاکره با آنگ سان سوچی، رهبر مخلوع این کشور برای پایان دادن به بحران ناشی از کودتا پس از پایان محاکمه های او در دادگاه نظامی است.
مین آنگ هلائینگ در بیانیه ای گفت: «پس از پایان مراحل قانونی علیه وی مطابق با قانون، ما (مذاکرات) را بر اساس پاسخ او بررسی خواهیم کرد.