رئیسی: نیرو‌های ارزشی و انقلابی در قرارگاه خنثی‌سازی تحریم مشغولند / زندگی مردم را به مذاکرات گره نمی‌زنیم
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور گفت: مهم‌تر از رفع تحریم‌ها تشکیل قرارگاهی برای خنثی سازی تحریم ها است که این موضوع با جدیت پیگیری شده و نیروهای ارزشی و انقلابی مشغول هستند تا مشکلات را رفع کنند. وی تصریح کرد: دشمن به دنبال ناامید کردن مردم است هر کسی بخواهد یا نخواهد، بداند یا نداند اگر با قدمش کاری کند که مردم مأیوس و ناامید شوند در جهت راهبرد دشمن حرکت کرده است.