دینا ۴۷۵ میلیون تومان شد/ فینال قیمت پژو، کویک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پراید


را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش پایگاه خبری «صراط» کدام ممکن است به نقل اجتناب کرده اند «تیجارت نیوز»، قیمت خودروهای خانه صفر در گذشته تاریخی ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ طبق آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت روز مکان دیوار همراه خود تغییراتی در کنار است. .

قیمت خودروی خانه در حال حاضر ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ دسترس در بازار ایران به صفر رسید به رئوس مطالب زیر:

پراید ۱۱۱ ۱۹۹ میلیون تومان قیمت داشت. پراید ۱۳۱ نیز به معمولی ۱۶۸ میلیون تومان رسید.

دنا پلاس ۱۴۰۰ خودکار هم اکنون همراه خود قیمت ۴۷۵ میلیون تومان دسترس در بازار خودرو ملت فعلی است. با این حال معمولی ما ۳۷۰ میلیون تومان بود.

قیمت خودروهای ترجیح

قیمت تیبا هاچ بک پلاس به ۲۰۵ میلیون تومان رسید.

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ II به ۲۸۸ میلیون رسید. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ به ۳۳۵ میلیون تومان رسیده است. پژو پارس خودکار نیز به ۴۵۰ میلیون تومان رسید.

با این حال خودروی تارا خودکار ۵۵۲ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواد تارا ۴۲۵ میلیون تومان قیمت داشت.

مواد فوری هم اکنون همراه خود قیمت ۲۰۴ میلیون تومان دسترس در بازار خودرو ملت فعلی است.

پیش سوراخ بینی قیمت خودرو در روزهای بلند مدت

بابک صدری کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: قیمت خودرو دسترس در بازار ملت به اجزا سیاسی تعیین می شود. قیمت دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات وین اجتناب کرده اند جمله اجزا کارآمد بر قیمت خودرو است.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: همراه خود لغو بحث واردات، شوک روانی به بازار وارد شده است. با این حال شوک تأثیر ممکن بر بازار نداشت. پیش بینی {می رود} بازار پس اجتناب کرده اند مدت کوتاهی به وضعیت زودتر شخصی بازگردد.