دو برابر شدن تعداد معتادانمدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه «تعداد معتادان متجاهر نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته است»، گفت: اکنون می توان گفت تعداد معتادان نسبت به پنج سال دو برابر شده است. شش سال پیش.» این مشکل دلایل متعددی دارد که باید در جای خود بررسی شود.