دولت آینده باید متشکل از نیروهای خالص و به دور از سهمیه بندی باشد


به گزارش شفاف، حکیم در آن نشست در دفتر رهبر جریان حکمت ملی عراق در بغداد، ضمن تاکید مجدد بر عدم مشارکت این سازمان سیاسی در دولت آینده، بر اهمیت تشکیل یک دولت ملی توانمند تاکید کرد. فوریت در تحقق خواسته های مردم عراق و اجرای خواسته های مردم عراق بر لزوم تعیین اولویت ها در برنامه ای مختصر و مفید و استقرار نیروهای شایسته و پاک به دور از سهمیه تاکید کرد.

وی همچنین خواستار حضور در صحنه و ارتباط مستمر با مردم، توجه به وضعیت استان ها، تنوع بخشی به منابع درآمدی کشور، تداوم نهاد امنیتی، حفظ دستاوردهای جاری و حفظ تعادل در داخل کشور شد. و روابط خارجی و تاکید بر مصلحت عراق در اجرای سیاست درهای باز با در نظر گرفتن منافع ملی و حاکمیت ارضی.