دلایل ناکامی رئیس فدراسیون کشتی برای ناکامی در انتخابات بانک جهانی


بازی خوب

راستش را می‌گوید، اصلاً اهل خرج کردن نیست، چه حلال و چه حروم، و اهل لابی کردن در ساعت هشت و نه شب نیست.
اما او علاقه زیادی به پول درآوردن از انواع کارهای کثیف و آبروریزی، ماله و رنده دارد و عموماً از صبح زود تا نه شب به دنبال کار لابی است، مخصوصاً زمانی که از اجاره برای خرید وسایل تجملاتی استفاده می کند که مردم در خواب نمی بینند. از لایک ماشین ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی خاص هستند
یعنی ما چندین گزینه بسیار منفور داریم مثل دبیر، رضازاده، سای، پروین، خداداد عزیزی، ترابی. اکنون آنها را با امثال مرحوم ناصرخان حجازی، شادروان محراب خان شاهرخی بزرگ، علی کریمی عزیز، علی دایی، حسین خان کلانی، ووریا غفوری، روح آن مرحوم شاد و مغفرت، نام و یادشان گرامی می داریم. جاودانه باد و سایه و زندگی بازماندگان پایدار و همراه با سلامتی و موفقیت های بیشتر 🙏❤💙