دستورات اژه در مورد ناآرامی های اخیر در کشور


خرداد: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژی در گفت و گوهای جداگانه با دادستان کل کشور و مراجع قضایی کشور برای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و حفظ زندگی عادی و روزمره آنان در سراسر کشور و برخورد با اصلی ترین آنها خطاب به آنان گفت. عوامل مزاحم و ملتهب اقدامات حرفه ای و پیشگیرانه طبق قانون انجام و در تکمیل و رسیدگی به پرونده های قضایی آنها تسریع شود.

به گزارش مرکز رسانه های قضایی، حجت الاسلام والمسلمین محسنی آژه ای طی گفت و گوهای جداگانه ای با دادستان کل کشور و مراجع قضایی برای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و زندگی عادی و روزمره آنان در سراسر کشور و برخورد با عوامل اصلی مخل و ​​حرفه ای مخل آرامش شهروندان و امنیت معنوی مردم، افرادی که به اموال عمومی و دولتی آسیب رسانده و علیه پلیس در ارتباط با سرویس های جاسوسی خارجی هستند، باید مطابق قانون رفتار شود. و تسریع در تکمیل و رسیدگی به پرونده های قضایی آنها.

رئیس قوه قضائیه به همه دادستان‌های ذی‌ربط و مسئولان قضایی در نقاط مختلف کشور دستور داده است بدون اغماض و در حد موازین قانونی در این راستا عمل کنند.

رئیس قوه قضائیه همچنین در این تماس‌ها به شگردهای دشمنان و عناصر مرتبط با گروهک‌های دشمن برای تحریک احساسات مردم به‌ویژه نوجوانان و جوانان و دامن زدن به احساسات آنان با شایعه‌پردازی و اکاذیب اشاره کرد. برخورد مقامات قضایی سراسر کشور با رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: نباید اجازه دهیم دشمن با سوء استفاده از شرایط ایجاد شده بخشی از جامعه را که سوالات و مطالباتی دارد که در شنیدن برخی از پیام های نادرست مشکوک است.