دستاوردهای بانک تجارت در نمایشگاه کیتکس ۲۰۲۲فرجود، در زمینه حضور پررنگ بانک تجارت در نمایشگاه کیتکس ۲۰۲۲ گفت: امسال حضور جدی‌تری از سوی شرکت‌های مختلف این حوزه شاهد بودیم و بانک تجارت نیز به همراه شرکت‌های زیرمجموعه و مرتبط با این حوزه در نمایشگاه شرکت کرد که فرصت بسیار مناسبی برای معرفی خدمات بانک در حوزه فناوری اطلاعات بود.