در پایین صحنه کارلوس کی فرآیند همراه خود مصر جایگزین است. ایران دستمزد بین آنها را راه اندازی شد کرد!


شایعات با اشاره به هدایت گروه سراسری ایران برای فریب دادن کارلوس کی فرآیند روز {به روز} تا حد زیادی مطرح تبدیل می شود.

به گزارش هوادار، فدراسیون فوتبال مصر ساعت شب قبلی پس اجتناب کرده اند دیدار همراه خود کارلوس کی فرآیند، سرمربی پرتغالی شخصی ادعا کرد کدام ممکن است ۲ طرف به هماهنگی نرسیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری ها شکسته نشده پیدا نمی شود.

اسکای نیوز عربی در گزارشی اجتناب کرده اند پایین صحنه گزارش داد کدام ممکن است کارلوس کی فرآیند همراه خود شکسته نشده همکاری همراه خود فدراسیون فوتبال مصر موافقت نکرد.

این جامعه اصلی عربی {در این} اتصال نوشت:

کارلوس کی فرآیند به ۲ انگیزه همراه خود فدراسیون فوتبال مصر برای شکسته نشده کار موافقت نکرد. اولین انگیزه این شخص پرتغالی تقاضا فدراسیون فوتبال مصر برای کاهش حقوق ماهیانه او بود.

فدراسیون مصر نیازمند کاهش دستمزد سرمربی پرتغالی {به دلیل} عدم صعود این گروه به جام جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکامی کی فرآیند {در این} کار غول پیکر شد کدام ممکن است {در این} صورت امکان همکاری موجود است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، کای از نزدیک همراه خود روح مطالبه مصر مخالفت کرد.

دومین انگیزه عدم هماهنگی همراه خود فدراسیون مصر برای شکسته نشده همکاری، بدست آمده هدایت اجتناب کرده اند سوی گروه سراسری ملت راه یافته به جام جهانی (ایران) است.

پیش اجتناب کرده اند این الکوره مدعی شده بود کی فرآیند اجتناب کرده اند گروه های ایران، استرالیا، عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تونس پیشنهاداتی بدست آمده کرده است. سرمربی پرتغالی سابقه ۷ ساله آموزش در گروه سراسری کشورمان را در کارنامه شخصی دارد.

تا حد زیادی بیاموزید:

حاضر ایران در فرآیند کارلوس کی / ادعای جدید اجتناب کرده اند کورا