“درک تهدید مشترک” هند و بریتانیا توسط چین می تواند توافق تجاری دیرهنگام را در مسیر خود نگه دارد


این قرارداد احتمالاً تجارت بین هند و بریتانیا، پنجمین و ششمین اقتصاد بزرگ جهان را از 29 میلیارد دلار فعلی دو برابر خواهد کرد.  شرکت‌های انگلیسی، به‌ویژه تولیدکنندگان خودرو و ویسکی، مجبور بودند به بازار مصرف بزرگی با تعرفه‌های بسیار بالا و موانع ورود خسته‌کننده برسند.  عکس: رویترز

این قرارداد احتمالاً تجارت بین هند و بریتانیا، پنجمین و ششمین اقتصاد بزرگ جهان را از ۲۹ میلیارد دلار فعلی دو برابر خواهد کرد. شرکت‌های انگلیسی، به‌ویژه تولیدکنندگان خودرو و ویسکی، مجبور بودند به بازار مصرف بزرگی با تعرفه‌های بسیار بالا و موانع ورود خسته‌کننده برسند. عکس: رویترز