داروساز و دانشمند مستند – افزونه خبر


از جانب: دنیای جزیره ای

یک داروساز لیبیایی بیماران مبتلا به ایدز را در آفریقای جنوبی و یک دانشمند تونسی در مالزی به درمان آب می پردازند.

این داستان دو دانشمند مشهور جهان است که سرزمین خود لیبی و تونس را ترک کردند و در آفریقای جنوبی و مالزی به موفقیت های بزرگی دست یافتند.

محمد آروما، یک داروساز لیبیایی، در آفریقای جنوبی تحصیل کرد، اما زمانی که کشورش انقلاب ۲۰۱۱ را پشت سر گذاشت، با چالش‌های زیادی روبرو شد.

مهندس شیمی تونسی، محمد خیر ادین آروا، یک متخصص جداسازی مواد در سطح جهانی است که یک دستگاه تصفیه آب تغییر دهنده زندگی را اختراع کرده است که به روستاهای دورافتاده کمک می کند. این دو داستان برخی از پیچیدگی های عرب بودن در خارج از کشور و سفرهای دو جهان برجسته را نشان می دهد.