خوب میلیاردر غیرمعمول ژاپنی اکنون شرط می‌بندد کدام ممکن است روبات‌های «احساسی» می‌توانند روده ها ممکن است را معامله با کنند


مائزاوا، کدام ممکن است در آن نقطه ۴۴ سال داشت، در فراخوان عاشقانه وب مبتنی بر شخصی ذکر شد کدام ممکن است امیدوار است یافتن خوب شریک زندگی «تنهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت خود» او را کاهش دهد. همراه خود این جاری، پس اجتناب کرده اند تعدادی از ماه، او به طور ناگهانی امتحان شده خوب همدست عاشقانه را به توضیحات خصوصی نامعلوم لغو کرد.

اکنون، به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است Maezawa حدس زدن کرده است کدام ممکن است روبات ها می توانند آن را پر کنند سوراخی در روده ها انسان

میلیاردر غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب کدام ممکن است ثروت شخصی را اجتناب کرده اند طریق مکان خرید و فروش الکترونیک ژاپنی Zozotown به بازو آورد، ماه قبلی شخصی را گفتن کرد. صندوق خریداری تبدیل می شود استارتاپ ربات ژاپنی Groove X کدام ممکن است محصولی به تماس گرفتن Lovot را همراه خود عبارات “عشق” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “ربات” مخلوط کردن می تدریجی. شرایط قیمت کاهش یافته گفتن نشده است.

بر مقدمه شبکه مکان این نمایندگی، ربات های قابل حمل به مقیاس حیوان خانگی، همراه خود کاربردهای احتمالاً {در خانه} های سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان، همراه خود هدف القای “شهود عشق” در مشتریان انسانی شخصی هستند. همراه خود طبقه بندی همه گیر، ربات های “احساسی” نیز هدف جدیدی در حاضر همراهی پیدا کرده اند. به مشاوره این نمایندگی، افرادی که مجبور شدند اجتناب کرده اند دیگران دوری کنند.

تجهیزات هایی همراه خود چشمان باز روی چرخ می چرخند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش از پنجاه حسگر برای {پاسخ به} محرک های انسانی دارند. به مشاوره این نمایندگی، اجتناب کرده اند طریق دوربین هوادهی) همراه خود فناوری مطالعه ماشین متمایز تبدیل می شود. این ربات در جاری حاضر ساده در ژاپن در بازار حال است. قیمت ها اجتناب کرده اند ۲۸۲۵ دلار برای هر تجهیزات آغاز تبدیل می شود، به اضافه قیمت شرکت ها ماهانه حدود ۸۰ دلار.

اولین ایستگاه فضایی توریستی که در ده سال گذشته در ایستگاه فضایی بین المللی فرود آمد

Groove X در سال ۲۰۱۵ توسط سرپرست مسئله نمایندگی Kaname Hayashi، کهنه کار SoftBank کدام ممکن است ربات انسان نمای Pepper را بهبود داد، راه اندازی شد. این نمایندگی اجتناب کرده اند مقامات ژاپن بودجه بدست آمده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین تجهیزات Lovot را در سال ۲۰۱۹ به بازار خانه راه اندازی شد کرد. این ربات ها در جستجوی حاضر هیچ گونه راحتی هر دو هدف ممکن نیستند. به معنای واقعی کلمه هستند، این نمایندگی قبلاً آن را شناخته شده به عنوان خوب “ربات دستی” توضیح دادن کرده بود. این نمایندگی ذکر شد کدام ممکن است این ربات “تنها به حداقل یک هدف متولد شده است – عشق”.

مائزاوا در ادعا‌ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند کسب Groove X اجتناب کرده اند پایتخت آن خبر داد، ذکر شد: «ممکن است به هیچ وجه تصور نمی‌کردم خوب ربات مرا معامله با تدریجی. مائزاوا ذکر شد کدام ممکن است در حالی کدام ممکن است خوب ربات “{نمی تواند} تازه تدریجی هر دو کار تدریجی، پتانسیل زیادی در وجودی می بیند کدام ممکن است ممکن است انجام دهد. به افراد بافت لذت را بخصوص {در این} زمان بدهد.” همراه خود ردیابی به همه گیری جهانی کووید-۱۹.

یک کارگر ربات لوفوت را در کافه‌ای در کاوازاکی ژاپن حمل می‌کند، تصویری که در ماه دسامبر در اینجا نشان داده شده است.  20، 2020.

گفتن کالا طی ادعا ای اجتناب کرده اند دارایی‌های شخصی در Groove X به همان اندازه Maezawa Fund، نمایندگی جامعه نوآوری ژاپن، خوب ابزار سرمایه‌گذاری دولتی برای نمایندگی‌های فناوری ژاپنی، آرم داده است کدام ممکن است تجهیزات‌های Lovot کنجکاوی قابل توجهی را اجتناب کرده اند دیدگاه مراقبت اجتناب کرده اند سلامت روان در همه‌گیری ویروس کرونا به شخصی جلب کرده‌اند. استفاده اجتناب کرده اند این تجهیزات ها در «مهدکودک ها، مهدکودک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در امکانات مراقبت پرستاری» مرتفع است.

Maezawa علاوه بر این ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است Groove X سریع عرضه ربات شخصی را در خارج اجتناب کرده اند ژاپن تحریک کردن تدریجی. GrooveX اجتناب کرده اند به راحتی در دسترس است توصیه Maezawa هر دو هر شخص خاص عکس برای مصاحبه همراه خود استناد به توضیحات زمان‌بندی خودداری کرد.

بالقوه است چیزی غیرعادی به تذکر برسد، با این حال اینطور نیست محققان می گویند پتانسیل زیادی برای تغییر شدن روبات ها به همراهان انسان دوست موجود است.

در ماه دسامبر، در یک کافه در کاوازاکی، ژاپن، مهمانان با ربات های Lovefoot تعامل دارند.  20، 2020.

تجهیزات دارلینگ، متخصص تحقیقات رباتیک خصوصی در MIT ذکر شد: «تحقیقات زیادی با توجه به کار با هم انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربات موجود است کدام ممکن است آرم می‌دهد اشخاص حقیقی می‌توانند خوب وابستگی عاطفی دقیق به روبات‌ها تحمیل کنند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این همان چیزی است که می‌توان اجتناب کرده اند روی هدف انجام داد.» الهام بخش اجتناب کرده اند طریق طراحی ممکن است همراه خود CNN Business of Technology Media Lab صحبت کردم.

دارلینگ ذکر شد: “ما موجوداتی فوق العاده اتصال مند هستیم.” شکی در افکار ممکن است نیست کدام ممکن است انسان ها می توانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلند مدت اجتناب کرده اند تذکر عاطفی همراه خود روبات ها ارتباط برقرار کنند.

دارلینگ ردیابی می‌تدریجی کدام ممکن است روبات‌های اجتماعی – هر دو روبات‌هایی کدام ممکن است عمداً برای کار با هم همراه خود اشخاص حقیقی در مرحله اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی طراحی شده‌اند – در آمریکا انبساط چندانی نکرده‌اند. او افزود: «با این حال ممکن است در نظر گرفته شده می‌کنم این ساده خوب موضوع زمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدیهی است کدام ممکن است این نمایندگی‌ها هستند.

همراه خود این جاری، احتمالاً خوب نبرد دردسرساز باقی خواهد ماند، چون آن است اجتناب کرده اند مشکل هایی کدام ممکن است خوب میلیاردر غیرمعمول ژاپنی تولید دیگری، Masayoshi Son، {در این} بازار همراه خود آن برخورد با شده است، گواه . مرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکتش سافت موسسه مالی (SFTBF) او سال ها را صرف پرسه زدن Pepper، ربات انسان مانندی کرده کدام ممکن است توسط پدر مingسس Groove X نوسازی شده است. با این حال سال قبلی، Softbank گفتن کرد کدام ممکن است ساخت فلفل را {به دلیل} ضعیف تقاضا متوقف می تدریجی.