خواهر جو بایدن اجتناب کرده اند مرد هانتر حفاظت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید ترامپ ساده تمایل دارد به خانوار آسیب برساند


والری بایدن اوونز، خواهر جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای همراه خود سی‌بی‌اس نیوز، اجتناب کرده اند برادرزاده‌اش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد رئیس‌جمهور حفاظت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است این حمله ها تلاشی اجتناب کرده اند سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا برای برکناری برادرش {بوده است}.

خانم اونز در مصاحبه ای همراه خود جیل کینگ اجتناب کرده اند CBS News به نظر می رسد شد به همان اندازه خاطرات شخصی را اجتناب کرده اند غول پیکر شدن همراه خود برادرش کدام ممکن است اجتناب کرده اند نزدیک کمپین های او را مدیریت می کرد به اشتراک بگذارد. اجتناب کرده اند کینگ پرسیدم کدام ممکن است خواه یا نه هانتر بایدن، تنها مرد رئیس جمهور کدام ممکن است هدف جمهوری خواهان قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر تحمل تحقیقات فدرال قرار گرفته، خشمگین مانده است؟

او ذکر شد: “تنها تهاجمی کدام ممکن است ممکن است مشتاق آن نیستم، ریاست جمهوری جو در سال ۲۰۲۰ است.” وی ذکر شد: “چون پیش بینی داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانی نشدم کدام ممکن است این کار زشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقیر باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر به برادرم باشد، از رئیس جمهور سابق امتحان شده زیادی برای سرنگونی برادرم دارد.”

خانم کینگ در پاسخ پرسید کدام ممکن است همراه خود مرد رئیس جمهور چه باید کرد؟

وی ذکر شد: اجتناب کرده اند ابتدا در نظر گرفته شده می کردم رئیس جمهور سابق را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت در کنار همراه خود جابجایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله به برادرم به خانوار او حمله می کنند. او در نظر گرفته شده می کرد کدام ممکن است حلقه ضعیف حمله به برادرزاده ممکن است است.

خانم اونز ذکر شد کدام ممکن است برادرزاده‌اش چنان گستاخانه کسب اطلاعات در مورد مشکلات وابستگی شخصی نوشت کدام ممکن است آقای ترامپ در اولین مناظره کلی انتخاباتی شخصی در سپتامبر ۲۰۲۰ به آقای بایدن ضربه زد.

او ذکر شد: «خیلی ممنونم کدام ممکن است توانست اجتناب کرده اند جهنم خارج شود.

خانم کینگ پاسخ داد کدام ممکن است پرس و جو بی نظیر با اشاره به وابستگی بایدن جوانتر نبود، اما علاوه بر این با اشاره به پیشنهادات تجاری او بود.

وی ذکر شد: اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است در سال ۲۰۱۹ به آن است ردیابی شد هیچ موردی وجود نداشته است.

پیشنهادات تجاری نوزاد بایدن منبعی برای تصور از واقعی پیشنهادات تجاری او {بوده است}. روزی کدام ممکن است آقای ترامپ بر بالا کار بود، سعی کرد ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین را وادار تدریجی به همان اندازه با اشاره به پیشنهادات تجاری هانتر بایدن تجزیه و تحلیل تدریجی. واشنگتن پست در اوایل این ماه، منصفانه هیئت منصفه فدرال با اشاره به تیز کردن هایی کدام ممکن است او شناخته شده به عنوان عضو هیئت مدیره منصفانه نمایندگی قدرت اوکراین بدست آمده کرده بود، مبایعه نامه داد.