خبر عجیب تیم ملی از بازیکن تعویضی پرسپولیس


خبر عجیب تیم ملی از بازیکن تعویضی پرسپولیس

جانشین حمید استیلی در تیم ملی گفته نمی شود مدیر سرشناسی باشد. گفته می شود مهدی خراطی که در زمان حضور کارلوس کی روش در تیم ملی تمام کارهای بین المللی تیم ملی را انجام می داد، دوباره به تیم ملی نزدیک می شود و کار نظارت بر تیم ملی را بر عهده می گیرد و در چنین شرایطی تیم ملی. ممکن است نتواند یک اسمی برای برنده شدن رئیس ها بدست آورد

واقعیت این است که بسیاری از چهره های سرشناس فوتبال نمی توانند در پست سرپرستی تیم ملی موثر باشند. چون انگلیسی بلد نیستن و از طرفی به چیزهایی مثل گرفتن بلیت تیم ملی و اینجور رفتارها دور از خودشون فکر میکنن. بنابراین تیم ملی این بار می تواند به حضور مهدی خراطی راضی باشد و شاهد حضور این چهره روی نیمکت تیم ملی به عنوان سرمربی باشیم.

پیش از این حضور مجتبی سهری روی نیمکت تیم ملی به عنوان سرمربی مشکلات زیادی را به همراه داشت.