خاطرات هاشمی رفسنجانی، ۲۲ شهریور ۱۳۷۸: رایانه ویروسی شد و نتوانستم از اینترنت استفاده کنم/ از محمدرضا رحیمی برای کاندیداتوری مشورت شد.
خاطرات هاشمی رفسنجانی: آقای [محمدرضا] رحیمی استاندار سابق کردستان آمد و رایزنی کرد که از طرف تهران یا سنندج معرفی شود. انصراف از مشورت با قوه قضائیه؛ البته آقای [سیدمحمود هاشمی] شاهرودی، [رییس قوه قضاییه] او را هم دعوت به کار نکرد. وی از بیکاری در کردستان و مهاجرت کردها به تهران گفت.