حمله استقلال به یک رکورد دیگر پرسپولیس؛ این بار ماموریت سخت است!


M king Gg

از فصل آینده این رقم ها و اعداد بیهوده هستن استقلال باید بدون فکر کردن به رکورد های سال قبل بازی کنه و بازی به بازی پیش بره شاید سال آینده هجده گل بخوره نباید با امسال مقایسه بشه