حسین شریعتمداری: تنگه هرمز باید به روی کشتی‌های کره جنوبی بسته شود به همان اندازه روزی کدام ممکن است ۷ میلیارد دلار به ما بدهید.


حسین شریعتمداری: تنگه هرمز باید به روی کشتی‌های کره جنوبی بسته شود تا زمانی که ۷ میلیارد دلار به ما بدهید.

روز جدید : حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان نوشت: می‌توانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید تنگه هرمز را به روی کشتی‌های تجاری، نفت‌کش‌های کره‌جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه کشتی‌های حمل‌کننده کالا به کره جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کره جنوبی ببندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است ملت ما ۷ میلیارد دلار طلب دارد، صنوبر نکرده‌ایم. . برای اینکه به آنها اجازه بازدید نمی دهند.

حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان نوشت: گزارش‌های ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید شواهدی مبنی بر اینکه ادعا به در ازای آزادی سه جاسوس کهنه‌کار کدام ممکن است مشترکاً به داده ها آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس خدمت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل پی هستند، اجتناب کرده اند کره جنوبی ۷ میلیارد دلار بخواهیم آشکار شده است. ایران!

وی نوشت: به عبارت تولید دیگری، کره جنوبی ۷ میلیارد دلار اجتناب کرده اند دارایی های ما را در ازای کالا نفت به آن است ملت به بهانه تحریم های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثلث آمریکا، انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل برای پس تکل پول ما، نگه داشته است. سه جاسوس جایزه را آزاد کنید!

شاید مسئولان در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چرا این قیمت کاهش یافته خطرناک را می پذیریم؟! دارند خواستن ملت به دارایی های بلوکه شده را می پردازند! این ظاهر شد خیرخواهانه است با این حال این توسعه دندان طمع دشمنان را برای باج گیری نوک تیز می تدریجی در حالی کدام ممکن است بازو ما برای وادار کردن حریف به درخواست شده است های قانونی اش تمیز نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهرم های کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمدی برای مقابله همراه خود مجازات ها دارد. ما آمریکا را داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توانیم به کشورهایی شبیه کره جنوبی کدام ممکن است تحریم‌های آمریکا را بهانه‌ای برای سد کردن دارایی‌های ما می‌کنند آرم دهیم کدام ممکن است بودجه نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت نقض تحریم‌های آمریکا می‌توانند ارزش‌های با کیفیت صنعتی‌تری را متحمل شوند.

اگر ادعا به اجتناب کرده اند صادرات نفت شخصی محروم شویم، دلیلی ندارد کدام ممکن است صادرات نفت برای کشورهای تولید دیگری امکان پذیر باشد.

تنگه هرمز دومین تنگه پرتردد جهان است کدام ممکن است روزانه حدود ۱۸ میلیون بشکه نفت برابر ۴۲ سهم نفت نپخته جهان همراه خود تانکرها اجتناب کرده اند این تنگه رفتن می تدریجی.

جمهوری اسلامی ایران بر ایده کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا کدام ممکن است به «رژیم حقوقی آبراه‌های بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق رفتن کشتی‌ها» می‌پردازد، حق دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند تنگه هرمز را برای کلیه نفت‌کش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفتکش‌ها اعمال تدریجی. حتی وقتی چیز خوب در مورد سراسری آن به خطر بیفتد. حامل‌های محموله‌های تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیحات بسته هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ دلیلی {وجود ندارد} کدام ممکن است به کشورهای متخاصم اجازه رفتن اجتناب کرده اند تنگه در آب‌های سرزمینی کشورمان داده شود.

چرا کشورهای اعمال کننده تحریم های آمریکا علیه ایران باید اجتناب کرده اند مجازات ها این اقدام بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتذل در امان باشند؟! مثلا چرا باید کشوری مثل کره جنوبی ۷ میلیارد دلار اجتناب کرده اند دارایی های ایران را مسدود تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفاً {به دلیل} عدم موافقت آمریکا اجتناب کرده اند صنوبر آن امتناع تدریجی؟! این اقدام کره جنوبی چه تفاوتی همراه خود دزدی دریایی دارد؟! در حالی کدام ممکن است ایران اسلامی اهرم های مقاوم برای مقابله همراه خود آن دارد، چرا باید تسلیم این اجبارها شویم؟!

ما می‌توانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید تنگه هرمز را به روی کشتی‌های تجاری، نفت‌کش‌های کره‌جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه کشتی‌های حامل کالا به کره جنوبی هر دو اجتناب کرده اند کره جنوبی ببندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است ۷ میلیارد دلار را صنوبر نکرده‌اند، اجازه رفتن بدهیم. تنگه هرمز.