حسن خمینی: اسناد را باز می کنیم. این اسناد پاسخ بسیاری از انتقادات را می دهد
سیدحسن خمینی گفت: پرونده های مختومه در جمهوری اسلامی وجود دارد و بخشی از آن در اختیار ماست، باید به عنوان یک عنصر روشن در این فضا در معرض دید عموم قرار گیرد. یکی از مولفه های آن البته انتشار اسناد است. خیلی از قسمت های مدارک ما بسته است و انشالله در آینده قصد داریم آنها را باز کنیم. این اسناد باز به بسیاری از انتقادات پاسخ می دهد.