جزئیات محاسبه مالیات بر ارزش افزوده توسط سیستم مودیان


طبق قانون پایانه‌های مغازه‌ها و سامانه مودیان، مأموران مالیاتی پس از مهلت‌های مقرر در ماده (۳) این قانون، جز در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، …

محاسبه محاسبه ارزش ارزش افزوده از طریق سامانه مودیانمحاسبه محاسبه ارزش ارزش افزوده از طریق سامانه مودیان

طبق قانون پایانه‌های فروشگاه‌ها و سامانه‌های مودیان، مأموران مالیاتی پس از انقضای مدت مقرر در ماده (۳) این قانون، در تعیین بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص، جز در مواردی که قانون اجازه داده است، دخالتی نخواهند داشت.

بر اساس قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، فاکتور الکترونیکی مربوط به ثبت تراکنش و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر می شود. در مورد مودیان مالیاتی که ارتباط مستقیم با مصرف کننده نهایی دارند، ثبت فروش و صورتحساب الکترونیکی نیز توسط پایانه های تجاری انجام می شود.

حتی در صورتی که خریدار کاربر نهایی و عضو سامانه مودیان نباشد، فاکتور الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده به صورت خودکار به پوشه خریدار در سامانه مودیان منتقل می شود و برای وی اعتبار مالیاتی محسوب می شود.

طبق تبصره ماده ۵ قانون پایانه‌های مغازه و سامانه‌های مودیان مالیاتی، مؤدیان باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ درج صورت‌حساب الکترونیکی در پرونده مؤدی، پذیرش یا عدم پذیرش این صورت‌حساب‌ها را اعلام کنند. عدم اظهار نظر در مدت تعیین شده به منزله تایید فاکتور مربوطه می باشد.

لازم به ذکر است در صورتی که مالیات بر فروش مؤدی بیش از مالیات بر فروش وی (اعتبار مالیاتی) باشد، مؤدی مکلف است مابه التفاوت مالیات بر فروش وی و مالیات فروش خود را در مدت (سه ماهه هر فصل) مطابق با مقررات و این مالیات توسط سیستم محاسبه و محاسبه می شود.

لازم به ذکر است پس از انقضای مهلت های مقرر در ماده (۳) این قانون، مأموران مالیاتی در تعیین بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص ذی ربط، جز در موارد مجاز این قانون دخالتی نمی کنند. همچنین برای تکمیل اطلاعات اداره مالیات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان مالیاتی نیستند و یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند، سامانه مؤدی باید به گونه ای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را گزارش دهد که فروشنده فاکتور الکترونیکی صادر نکرده است. به سازمان اطلاع دهید.

در تبصره دیگری از این ماده قانون پایانه‌های فروشگاه‌ها و نظام مالیاتی آمده است گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و آنلاین اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداختی واردکنندگان به سامانه مالیاتی را از طریق سامانه مالیاتی کشور فراهم کند. مرکز تبادل اطلاعات