جزئیات سرمایه گذاری در بازار سرمایه


آخرین اخبار حاکی از آن است که صبح امروز وجوه جدیدی از صندوق توسعه ملی به حساب این صندوق واریز شد…

جزئیات واریز پول به بازار سرمایهجزئیات واریز پول به بازار سرمایه

آخرین خبرها حاکی از واریز وجوه جدید صندوق توسعه ملی از صبح امروز به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه است.

به گزارش ایسنا، صبح امروز در راستای تخصیص یک درصد از وجوه صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت واریز شد.

با این حساب ۶۵۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد و قرار بود ۵۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز طبق قرارداد واریز شود.

بر اساس این گزارش، ورود این پرداختی به حدود دو سال پیش برمی گردد که با توجه به تلاطم بازار سرمایه و بحث سرمایه گذاری یک درصدی وجوه صندوق توسعه ملی، بر اساس محاسبات انجام شده بر اساس آن. از این صندوق ها، با ورود به صندوق، امکان سرمایه گذاری تدریجی معادل ۵۱۰ میلیون دلار در بورس وجود داشت که با توجه به قیمت سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) حدود ۱۲ میلیارد تومان می شود.

آخرین واریزی در ۲۴ مرداد به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان انجام شده است.