جزئیات برنامه مجلس برای تشکیل جلساتبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش ایسنا، محمدصالح جوکار با اشاره به اقدام کمیسیون داخلی و اجتماعی کشور برای فراهم کردن بستر مناسب برای شنیدن اعتراضات مردم، گفت: اصل ۲۷ قانون اساسی به برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات اشاره دارد. بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل جلسات و تظاهراتی که مخل امنیت نباشد و حمل سلاح نداشته باشد آزاد است.

وی در ادامه توضیح داد: اما هنوز قانون خاصی در این زمینه نداریم. تاکنون تنها دستورالعمل یا اطلاعیه هایی برای تعیین سازوکار برگزاری جلسات تهیه شده است. اکنون طرحی در این زمینه روی میز کمیسیون و شوراهای داخلی کشور است. در این طرح ساز و کار و عناوین برگزاری راهپیمایی ها و اجتماعات تعیین می شود. این طرح مشخص می‌کند که چگونه افراد و گروه‌های مختلف می‌توانند درخواست جلسه کنند و مطالبات و اعتراضات خود را در مورد یک موضوع مطرح کنند.

نماینده مردم یزد در شورای اسلامی تصریح کرد: سازوکار برگزاری تجمعات اعتراضی به طور کامل در برنامه مجلس پیش بینی شده است. تجمعات و راهپیمایی ها باید بدون سلاح باشد. از طرفی نباید آرامش مردم را برهم بزنند. مردم از فرمانداران یا ولسوالی ها می خواهند که جلساتی را برگزار کنند. شعارهای مطرح شده در راهپیمایی کاملاً واضح می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: هدف اصلی این طرح جداسازی اعتراضات قانونی مردم از اغتشاشات است. اگر کسی اعتراضی دارد باید بتواند در چارچوب قانون اعتراض خود را مطرح کند. اکنون گروه های مختلف در مقابل مجلس تجمع کرده و اعتراضاتی را مطرح می کنند. نمایندگان نیز با حضور در آنها به مطالبات آنها گوش فرا دادند. امیدواریم با موافقت با این طرح بتوانیم افرادی که حق دارند و می خواهند حقی داشته باشند را از مردم مخالف انقلاب و دنبال دردسر جدا کنیم. در طرح مجلس، تشکیل جلساتی برای اصناف و مردم مختلف پیش بینی شده است.