جزئیات افزایش حقوق کامل مشاغل مختلف


جزییات لایحه احیای حقوق مستمری بگیران و مستمری بگیران ۱۷ آبان ماه در مجلس تصویب شد.

جزییات لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۱۷ آبان در حالی در مجلس به تصویب رسید که دولت و مجلس بر افزایش حداقل یک میلیون تومانی کارمندان توافق کردند و مقرر شد مستمری بگیران روستایی و لشکری همچنین ۹۰۰ هزار تومان به همراه ۵ درصد افزایش حقوق دریافت می کرد.

جزئیات افزایش حقوق

دولت با هدف بهبود وضعیت معیشتی و افزایش حقوق کارکنان کشوری و لشکری ​​و بازنشستگان، لایحه احیای حقوق این قشر را در مهرماه به مجلس ارسال کرد و کلیت این طرح دو جانبه قبل از تعطیلات قوه مقننه ایالتی بود. کمیسیون برنامه و بودجه قوه مقننه ایالتی درباره لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و احیای حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ​​دیروز بررسی شد که جزئیات آن مورد بررسی و تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت و به تصویب رسید. بر اساس پیش بینی دولت، آیین نامه جدید برای بازنشستگان و مستمری بگیران از ابتدای مهرماه اعمال می شود و نیروهای نظامی، نهادهای پشتیبانی، معلمان و اساتید دانشگاه نیز در نظر گرفته شده اند. جزئیات مصوبات روز گذشته نمایندگان به شرح زیر است:

حقوق پلیس و نیروهای مسلح ۲۰ درصد افزایش می یابد

بر اساس پیشنهاد تصویب شده، پارلمان افزایش ۲۰ درصدی پلیس و نیروهای مسلح را تصویب کرد. بر اساس این پیشنهاد، در ردیف اول ماده واحده لایحه نهایی مذکور، حکم «در اجرای این بند مربوط به نیروهای مسلح، تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت وظیفه عمومی اجرا می‌شود». به شرح زیر اضافه شد:

(۳۰۰۰) امتیاز برای کارکنان مشمول قانون اداره خدمات دولتی مصوب ۸/۷/۸۶ و معادل امتیازات فوق برای کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ و سایر موارد مشمول است. به جزء (۱) بند «الف» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ۲۱۰ ریال امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات. به طور دائم در مقررات استخدامی و قراردادهای آنها تحت عنوان بازپرداخت حقوق گنجانده شده است. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسر سن می باشد. امتیاز مذکور پس از تصویب این قانون شامل افراد شاغل در موسسات این بند نیز می شود. در اجرای این بند در رابطه با نیروهای مسلح، تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت وظیفه عمومی لازم الاجرا خواهد بود. تبصره- علاوه بر افزایش موضوع این بند، از حقوق و مزایای مستمر اعضای هیأت علمی غیر بالینی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به گروه آموزشی، بیش از ۱۵ درصد به عنوان «جهش علمی استثنایی» اعمال نمی شود. معاونت علمی، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی همچنین اضافه می‌شود دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام کار، وزارت علوم، تحقیقات و تحقیقات به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید. فناوری و دفتر حقوقی ریاست جمهوری.

افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد

در ردیف ۲ این لایحه میزان افزایش حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان به اضافه ۵ درصد مصوبه تعیین شد. در ردیف ۲ این فاکتور آمده است:

۲- ۱- دستگاه های جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اعم از مستمری بگیران، مستمری بگیران و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی دولتی و لشکری ​​و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته. با نیروی انتظامی به مبلغ نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

تبصره – افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می شوند در صورتی که در هنگام محاسبه حق بازنشستگی تأثیر افزایش ریال موضوع بند (۱) این قانون کمتر از افزایشی باشد که آن جزء از آن برای مستمری بگیر می باشد. همان کلاس و تسهیلات به اضافه افزایش سنوات تا سقف اعلام شده مبلغ تعمیر را دریافت می کند.

۲-۲- حقوق مستمری بگیران، مستمری بگیران، مستمری بگیران و بازنشستگان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری ​​و سایر صندوق های بازنشستگی مرتبط با دستگاه های اجرایی علاوه بر میزان افزایش مندرج در بند ۱-۲ این قانون پنج افزایش می یابد. درصد (۵%) در مقایسه با مصوبه حقوقی شهریور ۱۴۰۱ یافته است.

اعتبارات هزینه ای موسسات ۲۰ درصد افزایش یافت

نمایندگان شورای اسلامی نیز با تصویب مفاد بند ۶ این لایحه، اعتبارات هزینه ای ۱۴۰۱ دستگاه های اجرایی مطابق با اجرای قانون تناسب حقوق کارکنان کشوری و مستمری بگیران لشکری ​​و روستایی ساماندهی شدند. در حدود اعتبارات بودجه امسال ۲۰ درصد افزایش یافته است.

کلیه معلمان طرح مهر آفرین مشمول قانون ارزشیابی معلم هستند

همچنین در مصوبه ای دیگر کلیه معلمان طرح مهر آفرین در قانون ارزشیابی معلم بدون آزمون مجدد مشمول قانون ارزشیابی معلم می شوند و وزارت آموزش و پرورش باید از اول مهر ۱۴۰۱ کد شناسایی صادر کند.

میزان افزایش حقوق اولاد و حقوق خانواده کارکنان و مستمری بگیران مشخص شد

قانونگذاران همچنین به خط ۳ این لایحه رای دادند: ۱۰۰٪ حقوق کودکان و ۵۰٪ حقوق خانواده برای کارمندان و بازنشستگان فدرال و ارتش در راستای قانون حمایت از خانواده. این قطعنامه به شرح زیر است:

در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانان مصوب ۱۴۰۰، حق پرداخت نفقه خانواده و فرزند برای کلیه گروه‌های مختلف کارگران در مؤسسات موضوع ماده (۱) به رسمیت شناخته شده است. بند ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای افراد مشمول کارگری). دستور مقامات فدرال و نظامی، معلمان دانشگاه ها و دانشکده ها و موسسات تحقیقاتی، قضات و بازنشستگان، کارمندان و برای بازنشستگان دولتی، نظامی و سایر طرح های بازنشستگی وابسته به دستگاه های حاکمیتی پنجاه درصد (۵۰%) و یک نفر افزایش می یابد. به ترتیب صد درصد (۱۰۰%) و مبلغ ریالی حقوق خانواده و حق اولاد برای آن دی. e مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت همانند مشمولان قانون خدمات کشوری افزایش و تثبیت می شود.

مستمری مدعیان کمیته امداد و بهزیستی ۳۰ درصد افزایش می یابد

در ردیف پنجم این لایحه افزایش حقوق مشمولان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی تصویب شده است و بر این اساس مستمری مشمولان که تحت پوشش امداد امام خمینی (ره) قرار می گیرد. کمیته (ره) و سازمان بهزیستی کشور سی درصد (۳۰%) افزایش می یابد. به این ترتیب پس از افزایش ۲۰ درصدی ابتدای سال، درآمد این گروه در سال جاری ۵۰ درصد افزایش یافته است.

یارانه جانبازان و جانبازان افزایش می یابد

در ردیف هفتم این لایحه افزایش هزینه های معیشتی جانبازان و از کار افتادگان رزمندگان تصویب شد. بنابراین مصوبه مقرری معیشت ایثارگران را ۲۵ درصد یا بیشتر و برای ایثارگران و رزمندگان زیر ۲۵ درصد و بدون کار یا درآمد بر اساس آن به بیست و پنج درصد (۲۵ درصد) و بیش از آن برای ایثارگران بدون کار افزایش می‌یابد. کار یا درآمد و موضوع ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/۴/۸۶ به مبلغ ۵۶ میلیون ریال و کمک هزینه معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد افزایش می یابد. جانبازان ۲۵ درصد و از کار افتاده بیکار می شوند و درآمد به ۴۵ میلیون ریال افزایش می یابد.