جراحی در فضا با ربات بسیار پیشرفته
قرار است در آینده یک جراح روباتیک به ایستگاه فضایی بین المللی بیاورند تا روزی بتواند افراد را به طور مستقل در فضا عمل کند. دانشمندان ادعا می کنند که MIRA ممکن است روزی بتواند آپاندیس پاره شده یک فضانورد را در حین ماموریت به مریخ عمل کند یا ترکش های سرباز زخمی شده توسط یک وسیله انفجاری را در هزاران مایل دورتر خارج کند.