جاده چذابه و مرز شلمچه به طور کامل بسته شد/ تمام پارکینگ های پایانه های مرزی پر شد/ استاندار خوزستان: هیچ امکاناتی در خاک عراق وجود ندارد; کسی نیست که به زائران آب بدهد
خلیلیان استاندار خوزستان در خصوص وضعیت مرز ایران و عراق گفت: روز گذشته حدود ۱۴۰ هزار نفر از مرزهای چذابه و شلمچه وارد عراق شدند. یک اتوبوس برای مردم آن سوی مرز به العماره اعزام شد. وی تاکید کرد: در حال حاضر خروجی شهرها به سمت مرز چزابه و شلمچه بسته است. به سمت این دو حد حرکت نکنید.