ثبت نام کمک های نقدی جدید باید از سه مرحله عبور کند


به گزارش شفاف، امروز اعلام شد از امشب امکان لغو مرحله یکصد و سی و ششم یارانه وجود دارد که بر اساس آن خانواده هایی که تا امروز یارانه دریافت کرده اند و یا به دلیل اعتراض به آزادسازی مجدد مشمول دریافت یارانه شده اند، از یارانه صرف نظر می کنند. می توانند، ژوئن آنچه قبلاً در حسابشان بود را دریافت می کنند.

بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل مهم ادامه ثبت نام یارانه ها این است که هنوز تعداد زیادی از مشمولان ثبت نام نکرده اند.

در حال حاضر به دلیل اینکه مراحل ثبت نام در حال انجام است امکان ارائه اطلاعات دقیق وجود ندارد اما از مجموع حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر ثبت نام شده در سامانه هدفمندی یارانه ها تعداد بسیار کمی ثبت نام کرده اند و به همین دلیل زمان ثبت نام تمدید شده است.

لازم به ذکر است اطلاعات جدید ثبت احوال برای احراز بعد خانوار به سازمان ثبت احوال ارسال و در مرحله بعد اطلاعات برای تعیین دهک خانوار به اداره رفاه ارسال خواهد شد. پس از طی این مراحل، سازمان هدفمندسازی یارانه ها پرداخت یارانه به این افراد را آغاز می کند.

شایان ذکر است در حال حاضر افراد در حال تکمیل مراحل ثبت نام در سایت هستند my.gov.ir بسته به زمان ثبت نام به گروه های مختلفی تقسیم می شوند و اطلاعات آنها برای انجام مراحل لازم به اداره ثبت احوال و وزارت امور اجتماعی ارسال می شود. اگر این افراد واجد شرایط تشخیص داده شوند، کمک هزینه ماه های اردیبهشت و خرداد نیز به آنها تعلق می گیرد.