تیراندازی و خودکشی توسط یک مرد مسلح در مقابل ساختمان کنگره آمریکا


به گزارش شفاف، رسانه های آمریکایی اعلام کردند که یک مرد مسلح خودروی خود را به حصار مرکز همایش ها رساند و سپس با گلوله های متعدد به خود شلیک کرد.

بر اساس این گزارش، نیمه های شب مردی مسلح خودروی خود را آتش زد و با یکی از نرده های نزدیک کنگره (کاپیتول) برخورد کرد.

گزارش بیشتری از جزئیات این خبر منتشر نشده است.