توماس توخل: من از جدایی از چلسی عمیقاً ناراحت هستم. مثل خانه من آنجا بود


هوادار آرش چلسی

وقتی فهمیدم توخل از چلسی اخراج شده، حالم بد شد. من هنوز از اخراج توخل ناراحتم. بعد از خواندن این بیانیه توخل، غمگین تر شدم. واقعا حقش نبود او مرتکب حماقت بزرگی شده است. این مربی که اینقدر به تیمش حسودی می کرد به خاطر این حماقت مجازات می شود: او با وجود شرایط بحرانی فصل گذشته تیم را سرپا نگه داشت، در عین حال پیشنهادهایی از تیم های دیگر داشت که قاطعانه آنها را رد کرد. زمانی که او به چلسی آمد، فکر نمی کردم اینقدر خوب کار کند و نتیجه بگیرد. برای چلسی موفق باشید و بگذارید چلسی پایدار شود اما از حماقت مالکان چلسی در امان باشید. من واقعا دوست دارم توخل بی انصافی کنم. من می خواهم شرایط طوری باشد که بولی مجبور شود توخل را به چلسی بازگرداند. جایگاه توخل در قلب چلسی فانا همیشه باقی خواهد ماند.