توقیف کشتی حامل ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب های اطراف جزیره کیش
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه قاچاقچیان به محض مشاهده ماموران برای پاکسازی صحنه و اجتناب از پیگرد قانونی، مقداری از سوخت قاچاق را در دریا ریختند، گفت: با توجه به خسارات زیست محیطی ناشی از اقدامات آنها، یک محیط زیست است. نیز در این راستا شکل گرفته است.