توزیع کالابار راهی برای افزایش قدرت خرید خانوارها است


توزیع کالابار راهی برای افزایش قدرت خرید خانوارها است

تحصیلات : رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دامداران گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و مازاد عرضه دام، فروش گوشت بالای ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است.

آقای مجتبی عالی گفت: قیمت فعلی هر کیلوگرم دام بر اساس میزان عرضه گوشت بیش از ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان است.

به گفته وی، عرضه گوشت بیش از ۲۰۰ هزار تومان ربطی به دامدار ندارد چرا که تولید در شرایط فعلی در اوج است.

آقای عالی می‌گوید: «اگرچه آمار دقیقی از مازاد تولید نمی‌توان ارائه کرد، اما به دلیل شرایط مساعد تولید و مازاد عرضه، قیمت خرید تضمینی دام باید توسط دامدار اعلام شود تا دولت بتواند عرضه کند. گوشت به خانوارهای کالابر.”

بر اساس آماری که اتحادیه ها و تشکل های تولیدی منتشر می کنند، سالانه یک میلیون تن گوشت قرمز نیاز کشور است که در سال های گذشته ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تن آن از تولید داخل تامین می شد و مابقی از وارداتی که نداریم.

بررسی های سطح بازار نشان می دهد که قیمت فعلی هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، کله گوسفندی ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان، گوساله ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزار تومان، کله گوسفندی ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار و ۲۰۰ هزار تومان است تومان. تومان است.