تماشا کنید: پتروشیمی بهبهان چه خبر است؟ / از پرتاب پول به سمت همسر آقای رئیس تا تخریب تالاب شادگان
همچنین کلنگ طرح ۴۱۳ ارزیابی غیرمحیط زیست کشور در بهبهان به زمین انداخته شد. در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد نظارتی باید اطمینان حاصل کند که پروژه های عمرانی بدون طی مراحل قانونی وارد فاز اجرایی نشوند، به نظر می رسد هنوز خواب زمستانی این سازمان به پایان نرسیده و پروژه های بدون مجوز زیست محیطی در کشور شروع به کار کرده است. یکی پس از دیگری. طرح پتروشیمی بهبهان یکی از آن طرح‌های غیرقانونی است که در هفته اول شهریورماه بدون طی مراحل قانونی شروع به کار کرد و اکنون باید ساعت‌ها از وقت و هزینه کشور صرف شود تا این طرح غیرقانونی متوقف شود و به رسمیت شناخته نشود.