تماس‌های بی پاسخ دختر وزنه بردار ایران / او کجاست؟به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از رکنا، مراسم توزیع مدال و خوشحالی برای شکستن رکورد‌های مختلف توسط علیرضا یوسفی که تمام شد تازه نفرات اعزامی یادشان افتاد که یک نفر در سالن نیست. نه در سالن که در هتل هم نبود. هر چه با موبایل جمالی تماس می‌گرفتند خاموش بود.

از همان جا بود که دلهره‌ها آغاز شد. رسیدن به هتل و روبرو شدن با یک واقعیت؛ اینکه جمالی نیست. پرس و جو‌ها هم فایده‌ای نداشته و، چون بلیت‌ها برای برگشت به ایران رزرو شده بود اعضای کاروان به کشور برمی گردند و شخص رییس فدراسیون می‌ماند تا شاید کاری از دستش بر بیاید.