تغییر یا حذف ۳۵ درصد از مشاغل تا سال ۲۰۳۰!


تا سال ۲۰۳۰، نزدیک به ۳۵ درصد از مهارت های مورد نیاز نیروی کار دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد.

تغییر یا حذف 35 درصد کار تا سال !تغییر یا حذف 35 درصد کار تا سال !

معاون وزیر کار با اشاره به برنامه آموزش مهارت های محیط کار واقعی به عنوان روشی جدید در نظام جدید مهارتی، گفت: تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳۵ درصد از مهارت های مورد نیاز نیروی کار دستخوش تغییرات اساسی می شود.

ایسنا نوشت: غلامحسین حسینی نیا با اشاره به نقش موثر سازمان آموزش فنی و حرفه ای در ارائه آموزش های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار، گفت: در حال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه ای در خوشه ها قرار دارد. صنعت و کار در کشاورزی، فرهنگ و هنر و خدمات، صلاحیت در زمینه های مختلفی از جمله آموزش، صنعت مجاور، مجاورت دانشگاه، کارآموزی رایگان، سربازخانه ها و مدارس، الزامات را ارائه می دهد.

وی با اشاره به برنامه آموزشی در محل کار واقعی، گفت: این طرح روشی نوین در نظام جدید صلاحیت است. سیستم. تفاوت این روش آموزشی با روش آموزش شایستگی عادی در این است که در آموزش فنی و حرفه ای استانداردها ۳۰ درصد تئوری و ۷۰ درصد عملی بوده و هر دو در محیط کارگاهی اجرا می شوند.

حسینی نیا با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ واحد صنفی امکان ورود به طرح آموزشی در فضای واقعی کار را دارند، گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای قادر است در طول سال آموزش های مهارتی مورد نیاز را به یک میلیون نفر برساند. حداکثر و استقرار ۲۰۰ هزار نفر که در صورت هم افزایی واحدهای تولیدی و صنفی ۱۴۰۰ نفر دیگر زیر چتر مهارتی خواهند بود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای همچنین به تغییر ماهیت مشاغل در آینده اشاره کرد و افزود: بررسی وضعیت نیروی کار در جهان در آینده نشان می دهد که حداقل نیمی از مشاغل و ماهیت مشاغل تغییر خواهد کرد. تغییر کند و به سمتی حرکت کنیم که با طیف وسیعی از مشاغل جدید روبرو شویم. بنابراین باید در این حرفه مهارت کسب کنیم.

به گفته حسینی نیا، حدود ۳۵ درصد از مهارت های مورد نیاز نیروی کار تا سال ۲۰۳۰ به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد، به طوری که مربیانی که استخدام می شوند باید علاوه بر حرفه های آموخته و مجرب در حوزه خود، در زمینه فناوری اطلاعات نیز شبکه ای شوند.

وی گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با ۶۴۰ مرکز دائمی دولتی و ۱۳ هزار آموزشکده فنی و حرفه ای آزاد، ضمن گسترش چتر مهارتی، در تلاش است تا حرکتی برای مهارت آموزی در مشاغل آتی ایجاد کند.