تصاویر: کلانشهر آبادان; چهاردهمین روز پس از حادثه
در چهاردهمین روز پس از ریزش ساختمان کلانشهر آبادان، جستجو برای یافتن گرفتاران زیر آوار ادامه دارد. ساختمان ۱۰ طبقه شهر ظهر روز ۱۱ خرداد در آبادان فروریخت. تاکنون ۳۸ نفر کشته و تعدادی زخمی شده اند. به گفته فرماندار آبادان، با توجه به ادامه یافتن اجساد احتمالی، عملیات تخریب ساختمان باقی مانده پس از پایان عملیات جست و جو انجام می شود.