(تصاویر) هور در آتش، دود در چشم ساکنان هور
تالاب مرزی هورالعظیم با بیش از ۳۰۰ هزار هکتار وسعت، آخرین بازمانده تالاب های بین النهرین است که یک سوم آن در ایران و دو سوم آن در عراق است. بی آبی در منطقه هورالعظیم عراق بلای جان است و دو ماه است که می سوزد و دود آن در چشم مردم هویزه، دشت آزادگان، خرمشهر، اهواز و چند شهر دیگر نفوذ می کند. آتش هورالعظیم به حدی رسیده است که نه تنها شهرهای مرزی، بلکه خوزستان را دود گرفته و ابرهای سیاه آسمان اهواز را فرا گرفته و همه جا تاریک است. عکس های این گزارش در روستاهای شهرستان رفیع گرفته شده است. شهرستان مرزی رفیع یکی از ویژگی های شهرستان هویزه است که در کنار رودخانه نیسان (از سرشاخه های کرخه) و حومه هورالعظیم قرار دارد.