تصاویر: «لالین» توله خرس سیاه پارک پردیسانخرس سیاه بلوچی که در زبان مردم بلوچ سیستان و بلوچستان با نام های مام و هارس شناخته می شود یکی از با ارزش ترین گونه های حیات وحش گوشتخواری است که در کشور ما زندگی می کند خرس سیاه بلوچی در معرض خطر انقراض توله ای که اوایل خردادماه توسط قاچاقچیان در استان اصفهان کشف و پس از مراقبت و درمان از مرگ نجات یافت. لالین اکنون هفت ماهه است.