تصاویر: سنجش سلامت دانش آموزان سال اول – همدان
سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان ورودی مقطع ابتدایی امروز چهارشنبه ۸ تیرماه در استان همدان آغاز شد. در این استان ۲۴ پایگاه شهری و روستایی برای سنجش آمادگی تحصیلی و سلامت نوآموزان ورودی به مقطع ابتدایی وجود دارد. ساعت کاری پایگاه ها از ساعت ۸ الی ۱۳ در رابطه با فاصله گذاری اجتماعی و با پذیرش حداکثر ۳۹ نفر در پایگاه تیپ الف و ۲۶ نفر در پایگاه تیپ ب می باشد.اجرای برنامه غربالگری برای غربالگری دانشجویان سال اول با هدف از طبقه بندی صحیح در نظام آموزشی، شناخت مشکلات جسمانی دانش آموزان برای تشخیص به موقع کمبودهای جسمی، اختلالات روانی و رفتاری دانش آموزان سال اول است.