تصاویر: خشکی رودخانه قزل اوزن
خشک شدن رودخانه قزل اوزن در پایین دست این رودخانه در شهرستان طارم منجر به تلفات ماهیان شده است. رودخانه قزل اوزن به دلایل مختلف چند سالی است که در فصل تابستان حرکتی نداشته و خشکی رودخانه در چند ماه تابستان باعث توقف حیات گونه های مختلف جانوری در این رودخانه می شود. گونه های مختلف جانوری که در کشور و حتی جهان کمیاب هستند. در این مدت کوتاه خواهند مرد و اگر این روند در چند سال آینده ادامه پیدا کند، متاسفانه شاهد مرگ محیط زیست در این رودخانه مهم ایران خواهیم بود.