تصاویر: حمام گنجعلی خان موزه مردم شناسی کرمانموزه مردم شناسی حمام زنان گنجعلی خان در شهر کرمان قرار دارد. این حمام توسط «گنجعلی خان» حاکم وقت کرمان در مجموعه ای در زمان صفویه ساخته شده است. این سرویس بهداشتی نیز مانند حمام مردانه گنجعلی خان دارای رختکن، اتاق گرم و … است که این سرویس بهداشتی اکنون با مدل های لباس عروس اقوام مختلف ایرانی تزیین شده است. این مدل ها تندیس های زنانه هستند که هدفشان نشان دادن پوشش اقوام مختلف ایرانی است.