تصاویر: تشییع پیکر شهید «محمد عبدوس» در سمنان
تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم «محمد عبدوس» ابتدا با خودرو و سپس به صورت عمومی و پیاده در سمنان برگزار شد. تشییع خودروی این شهید در محله های سمنان از عروج الشهدا در میدان سعدی تا حسینیه شهدای مدافع حرم و مراسم تشییع مردمی از حسینیه شهدای مدافع حرم تا به سمت حسینیه شهدای مدافع حرم برگزار شد. باغ گل به جای حرم مطهر امامزاده علی اشرف.