(تصاویر) تشنگی در شالیزار
استان مازندران باز هم دچار کم آبی است. با کاهش بارندگی و افزایش دمای هوا، ذخیره آب در مخزن سد شهید رجایی (بزرگترین سد مازندران) به حدود ۳۵ درصد حجم مخزن رسیده است. برخی از اراضی مورد استفاده برای کشت برنج به دلیل کمبود آب خشک شده و زیان هایی را به کشاورزان وارد کرده است.