تصاویر: ترافیک سنگین در جاده ایلام – مهران
مهران امروز با مشاهده تعداد زیادی خودروی زائران اربعین حسینی باعث ترافیک سنگین چندین کیلومتری این مسیر شد. مهران به عنوان مسیر تردد زائران اربعین حسینی شناخته می شود. امروز این جاده شلوغ، شلوغ و پر ازدحام خودروهایی بود که برای رسیدن به مرز مهران تلاش می کردند.