تصاویر: اطفای هوایی آتش سوزی جنگل کلاردشت




پس از آتش سوزی دست ساز روز یکشنبه در جنگل های کلاردشت نیروهای طبیعی و مردمی برای اطفای زمینی آتش به منطقه اعزام شدند که دریاچه ولشت و ریختن آب بر روی منطقه آتش سوزی نقش موثری در اطفای آن داشت. در این حادثه حدود یک هکتار از جنگل های کلاردشت دچار سوختگی جزئی شد.