تصاویر: آخرین تلفات حمله به حرم شاهچراغپس از حمله به حرم شاهچراغ، مجموعا ۲۶ مجروح به بیمارستان های نمازی، مسلمین، شهید رجایی و شهید فقیهی منتقل شدند که تاکنون ۱۹ نفر از آنها ترخیص شده اند. در حال حاضر ۷ مصدوم همچنان در این بیمارستان ها بستری هستند و حال چهار نفر از آنها خوب نیست و در مراقبت های ویژه نگهداری می شوند.