تسهیل حضور اسرائیلی ها در جمهوری آذربایجان با تایید باکوباکو و تل‌آویو روابط نظامی گسترده‌ای دارند، زیرا اخیراً رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان گفته است که این کشور هواپیماهای بدون سرنشین به نام‌های «مهاجم آسمان» و «هاروپ» را در سطح وسیعی از اسرائیل خریداری کرده است و این موضوع دیگر بر آن پوشیده نیست. هر کسی؛ پهپادها هم برای شناسایی و هم برای جنگ استفاده می شوند.