تذکر شاهزاده عبداللهیان به وزیر خارجه اماراتوزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود همتای اماراتی شخصی همراه خود تاکید بر اینکه ما ساده خیر، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت را برای همسایگان شخصی می خواهیم، ​​اظهار داشت: با این حال صهیونیست ها اساس ناامنی {در این} ملت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هستند. جهان. . . “

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات در تماسی تلفنی کسب اطلاعات در مورد امتیازات دوجانبه، جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان اجتناب کرده اند جمله سوریه، تحولات سرزمین های اشغالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات وین گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان {در این} گفتگو ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان به مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت امارات، روابط دوجانبه را رو به پیشرفت توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: دیدارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی های خوبی بین افسران ۲ ملت صورت گرفت.

شاهزاده عبداللهیان سرزنده سازی کمیته های روابط دوجانبه در موضوعات مورد هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل هیئت ها را در آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش روابط دوجانبه کارآمد دانست.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه کشورمان افزود: هیچ محدودیتی برای بهبود همه جانبه روابط {وجود ندارد}.

۲ طرف علاوه بر این بر اهمیت بهبود همکاری همراه خود بخش شخصی تاکید کردند.

شاهزاده عبداللهیان در خصوص فاجعه یمن نیز همراه خود استقبال اجتناب کرده اند شومینه بس لحظه ای در یمن ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است شاهد تعمیر درست محاصره انسانی یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن گفتگوهای سیاسی اجتناب کرده اند سوی همه طرف ها باشیم.

وزیر امور خارجه کشورمان همراه خود ردیابی به اشتراکات ۲ ملت افزود: ما چیزی جز خیر، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت برای همسایگان، جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات نمی‌خواهیم، ​​با این حال صهیونیست‌ها اساس ناامنی در جهان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هستند. ”

امیرعبداللهیان حضور رژیم صهیونیستی در جهان را تهدیدی برای همه کشورهای جهان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: باید امتحان شده کنیم به همان اندازه عناصر فاجعه در جهان جای پای شخصی را نگیرند.

شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات نیز همراه خود تبریک حلول ماه مبارک رمضان ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است روابط عمیق ۲ ملت در سال جدید افزایش یابد.

شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان همراه خود ردیابی به چیز خوب در مورد مشترک ۲ ملت در بهبود روابط متقابل در زمینه های مختلف، نیازمند امکان همکاری مشترک شد.

وزیر امور خارجه امارات در خصوص وضعیت جدید جهان اظهار داشت: وضعیت جهان در هفته های جدیدترین افزایش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید بشار اسد رئیس جمهور اسد به امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب شومینه بس لحظه ای در یمن فرصتی را برای همه فراهم کرده است. . جنبه هایی برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب اجتناب کرده اند افزایش فشار بیشترین استفاده را ببرید.

وزیر امور خارجه امارات {در این} گفتگو تاکید کرد کدام ممکن است امارات به هیچ طرفی اجازه نخواهد داد اجتناب کرده اند ناخوشایند شخصی اقدام به خرابکاری هر دو اقدامات تحریک آمیز علیه کشورهای همسایه امارات تنبل.